suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Administration av exporttillstånd för produkter med dubbla användningsområden

Fullmaktsärende
företag
Import och export
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar administrera ansökningar, beslut och intyg som gäller exporttillstånd för produkter med dubbla användningsområden.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.