suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Administration av exporttillstånd för produkter med dubbla användningsområden

Fullmaktsärende
företag
Import och export
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar administrera ansökningar, beslut och intyg som gäller exporttillstånd för produkter med dubbla användningsområden.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Utrikesministeriet etjänst