suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmäla fisk- och kräftodling

Fullmaktsärende
företag
Naturresurser, djur och växter
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla fisk- och kräftodling samt granska tidigare anmälda uppgifter.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.