suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmäla fisk- och kräftodling

Fullmaktsärende
företag
Naturresurser, djur och växter
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla fisk- och kräftodling samt granska tidigare anmälda uppgifter.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Sähi