suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Administrera elektroniska meddelanden

Fullmaktsärende
person och företag
Myndighetskommunikation
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar ge samtycke till att förmedla meddelanden elektroniskt, administrera meddelandeinställningar samt läsa och skicka elektroniska meddelanden.