suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Administration av exporttillstånd för handel som omfattas av skyddsåtgärder

Fullmaktsärende
företag
Import och export
Med denna fullmakt kan fullmaktstagaren på fullmaktsgivarens vägnar administrera ansökningar, beslut och intyg som gäller exporttillstånd för handel som omfattas av skyddsåtgärder.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.