suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Administration av exporttillstånd för handel som omfattas av skyddsåtgärder

Fullmaktsärende
företag
Import och export
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan fullmaktstagaren på fullmaktsgivarens vägnar administrera ansökningar, beslut och intyg som gäller exporttillstånd för handel som omfattas av skyddsåtgärder.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Utrikesministeriet etjänst