suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Administration av uppgifter om nätaktören och leverantören av visningstjänst för underjordisk nätinfrastruktur

Fullmaktsärende
företag
Datatrafik
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan fullmaktstagaren registrera sig som fullmaktsgivarens nätaktör och som leverantör av visningstjänst för underjordisk nätinfrastruktur och administrera fullmaktsgivarens uppgifter.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Positionsdatatjänst