suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Administrering av ansvarsområden för distributionsnätsinnehavare

Fullmaktsärende
företag
Energiförsörjning
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar granska, lägga till och redigera uppgifter om ansvarsområden för en distributionsnätsinnehavare samt skicka dem för bekräftelse.