suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Administrering av ansvarsområden för distributionsnätsinnehavare

Fullmaktsärende
företag
Energiförsörjning
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar granska, lägga till och redigera uppgifter om ansvarsområden för en distributionsnätsinnehavare samt skicka dem för bekräftelse.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Nätverksinformationspunkt