suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Administration av säkerhetsutredningar av personer

Fullmaktsärende
företag
Uträttandet av myndighetsärenden
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar sköta administrationen av säkerhetsutredningar av personer, som att
  • ansöka om säkerhetsutredningar
  • komplettera inledda ansökningar
  • granska gällande utredningar
  • avbryta giltigheten för en persons anställningsförhållande.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Skyddspolisen eTjänst