suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Arbetslöshet

Om du blir arbetslös eller permittera 

  1. anmäl dig genast som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån 
  2. ansök om arbetslöshetsförmånen hos din arbetslöshetskassa eller FPA. 

Du kan också få arbetslöshetsförmån om du är deltidsarbetare, delinvalidpensionerad eller företagare i bisyssla. 

I handboken för arbetslösa hittar du information och anvisningar för tryggandet av utkomsten och om sysselsättning.