suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Grundläggande rättigheter och påverkan

Enligt grundlagen har alla åsikts-, mötes- och yttrandefrihet. Religionsfriheten garanterar såväl rätten att utöva en religion som rätten att inte höra till ett religiöst samfund. Finska och svenska är landets nationalspråk. Alla medborgare som senast på valdagen fyllt 18 år får rösta i statliga, regionala och kommunala val. Medborgarna kan påverka lagstiftningen både genom att rösta i val och genom att lämna in medborgarinitiativ till riksdagen och skaffa det antal underskrifter som behövs för dem. Kommuninvånare kan lägga fram initiativ till kommunen eller delta i närdemokrativerksamheten. Välfärdsområdets medlemmar kan påverka välfärdsområdets verksamhet och tjänster. Samhällelig aktivism kan också innebära verksamhet inom medborgarorganisationer eller frivilligarbete.

Deltagande och påverkan

Medborgare kan påverka lagstiftningen och beslutsfattandet genom att väcka och delta i initiativ. Under lagberedningen hörs medborgare.

Frivilligarbete

Frivilligarbete är arbete som utförs till nytta för enskilda individer eller sammanslutningar, för vilket det inte betalas någon ekonomisk ersättning.

Röstning

I Finland väljs president och ledamöter till kommun- och välfärdsområdesfullmäktige, riksdagen och Europaparlamentet i allmänna val.