suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Säkerhet och ordning

Ring alltid nödnumret 112 i akuta nödsituationer.

När du har larmat förmedlar nödcentralen informationen till exempel till polisen, räddningsverket, gränsbevakningsväsendet eller akutvården. 

Om du äger en fastighet ska du sköta om säkerheten i byggnaden. Eldstäderna och rökkanalerna i fastigheten ska sotas regelbundet av en sotare. Du ska också förbereda dig på undantagstillstånd genom att ha ett hemförråd. 

Polisen upprätthåller allmän ordning och säkerhet på allmänna platser. Allmänna sammankomster och demonstrationer ska anmälas till polisen. Polisen har även hand om vapenlicenser och vid behov hittegods.

Finländska män har allmän värnplikt. Kvinnor kan söka till frivillig militärtjänst.

Ordning

Vid behov kontakta polisen om offentliga tillställningar och vapentillstånd.

Säkerhet i hemmet

Ta själv hand om säkerheten i din byggnad och låt en professionell sotare sota eldstäder och rökkanaler regelbundet.

Gör så här i en nödsituation

Ring nödnumret 112 när liv, hälsa, egendom eller miljön hotas eller är i fara. Avsluta samtalet först när du får tillåtelse till det.

Försvaret

Alla finländska män som fyllt 18 måste utföra värnplikt eller civiltjänst. Kvinnor kan söka till frivillig värnplikt.

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet innebär att dina uppgifter kan användas och ändras, utöver dig själv, endast av parter som är särskilt berättigade till detta.