suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Byggande och fastigheter

Innan du börjar bygga behöver du de bygglov som lagen kräver. Du kan söka loven hos kommunen. Du kan behöva lov också för reparationsbyggande, om ändringarna påverkar till exempel husets fasad. Kommunerna utarbetar och godkänner sina egna general- och detaljplaner. Kommunerna kan också samarbeta för att utarbeta generalplaner. Landskapsförbunden ansvarar för att färdigställa landskapsplanerna.

Byggande och avfallshantering

Du behöver ett bygglov innan du börjar bygga. Du som fastighetsägare ska ordna ett avfallskärl, varifrån avfallstransportörerna kan hämta avfallet.