suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Byggande och avfallshantering

Innan du börjar bygga måste du ansöka om bygglov. Ansök om byggnadslov hos kommunens byggnadstillsynsmyndighet. Du kan ansöka om hushållsavdrag för kostnader som hänför sig till renovering i hemmet. Enligt lagen ska en så stor del av avfallet som möjligt sorteras och återvinnas eller utnyttjas på annat sätt. 

Se innehåll relaterat till ämnet:

Byggande och renovering

Om du vill bygga behöver du alltid ett bygglov innan du börjar. Bygglovet beviljas av kommunen.

Köp och försäljning av fastighet

Fastighetsregistret omfattar bland andra fastighetens areal, registreringsdatum, eventuella servitut på fastigheten och andelar i gemensamma områden.

Avfallssortering

Sortera avfallet. Ta bioavfall och papper samt glas-, papp-, metall- och plastförpackningarna till återvinningskärl.