suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Vatten- och avloppsförsörjning

I Finland är vatten- och avloppsförsörjningen en tjänst som ordnas av kommunerna. Den producerar kranvatten av hög kvalitet och sköter behandlingen av avloppsvattnet så att miljön och människors hälsa inte äventyras. Varje fastighet på vatten- och avloppsförsörjningsnätets område har rätt att ansluta sig till vatten- och avloppsfösörjningen. Utöver anslutningsavgiften betalar du en grundavgift och en bruksavgift för vattnet.


Uppdaterad: 15.2.2023