suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Avfallshantering

Ta hand om ditt avfall på tillbörligt sätt. Varje fastighet ska ansluta sig till den organiserade avfallshanteringen. Även sommarstugorna ska anslutas till den avfallshantering som ordnas, om det inte kan bevisas att fastigheten inte är i användbart skick.

För att ordna hanteringen av kommunalt avfall från bosättning ansvarar kommunen eller ett kommunalt avfallshanteringsbolag på kommunens vägnar. Information om hur du ansluter dig till din kommuns avfallshanteringssystem, sortering och annan avfallshantering får du av din kommun. 

Om du har frågor om avfallshanteringen ska du kontakta din kommun eller det avfallshanteringsbolag som ordnar tjänsten. Kommunernas kontaktuppgifter finns till exempel på Suomi.fi och på kommunernas egna webbplatser. 


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 1.10.2021