suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Byggande och renovering

Kom ihåg

  • du behöver ett bygglov innan du börjar bygga
  • ansök om bygglov via Lupapiste eller hos kommunens byggnadstillsynsmyndighet.

Om du av motiverade skäl vill avvika från till exempel planen eller byggnadsordningen, behöver du ett undantagsbeslut innan du ansöker om bygglov. Om du söker bygglov på områden utanför detaljplanen, ska du ha ett gällande avgörande om planeringsbeslut.

Ansök om ett undantagsbeslut och ett avgörande om planeringsbeslut hos den myndighet kommunen anvisat, innan du ansöker om bygglov. Vissa mindre undantag kan behandlas i samband med beslutet om bygglov. Fråga kommunens byggnadstillsynsmyndigheten om förfaringssätten.

Du kan ansöka om tillstånd för bebyggda miljöer hos din kommuns byggnadstillsynsmyndigheten. Din kommun kan också använda Lupapiste e-tjänst, genom vilken du kan hantera tillstånd elektroniskt.

Renovering

De flesta reparations- och ändringsarbeten kräver bygglov eller åtgärdstillstånd. Du behöver tillstånd till exempel för att ändra en byggnads användningssyfte, tillbyggnader, reparationer av konstruktioner eller husteknik eller för att ändra fasaden. Det kan också hända att du behöver rivningslov.

Fråga byggnadstillsynsmyndigheten i din kommun vilka tillstånd du behöver. Även om reparations- eller ändringsarbetena inte kräver tillstånd måste du följa bestämmelserna som gäller byggande.

I bostadsaktiebolag ska delägaren meddela sina reparations- eller ändringsplaner till bolaget. Bolaget bedömer arbetets verkningar och behovet av tillsyn.

Anmälningar till Skatteförvaltningen

Du måste informera skattemyndigheterna om all köpt arbete som omfattas av ett bygglov. Informationen ska alltid lämnas innan byggnadsinspektörens slutbesiktning. Om byggnaden tas i bruk innan slutbesiktningen, måste informationen ges också innan ibruktagningskontrollen.

Du kan få hushållsavdrag för renoveringskostnader i hemmet.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 29.2.2024