suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Cloudpermit Oy

Lupapiste

  • E-tjänst

Lupapiste är en elektronisk tjänst för den byggda miljön. I Lupapiste kan du samarbeta med myndigheten och hantera bygglovet från förundersökningen till projektets slut.

Lupapiste möjliggör hantering av bygglov enligt principen om ett serviceställe.

Tjänsten ger dig detaljerade råd om hur du gör ansökan. Myndigheten ber och ger utlåtanden och planeringsmaterial relaterade till projektet genom tjän ...

Uträtta ärenden på nätet

E-tjänsten kräver identifiering.

Kontaktuppgifter

Användarstöd

Tjänster

Ansvarig för texten: Cloudpermit Oy
Uppdaterad: 11.2.2020