suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Raumo

Tillstånd enligt terrängtrafiklagen

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Raumo
  • Offentlig tjänst

För att röra sig i terrängen med ett motordrivet fordon krävs alltid markägarens tillstånd. Det hör inte till allemansrätten att röra sig med fordon i terrängen.

För upprepade eller permanenta tävlingar eller övningar med motordrivna fordon i terräng krävs tillstånd av den kommunala miljövårdsmyndigheten. Tillstånd ska också sökas om en enskild händelse kan väntas medföra betydande olägenheter fö ...

Gör så här

Bifoga till tillståndsansökan en karta över verksamhetsområdet, markägarens skriftliga samtycke, en utredning om säkerhetsaspekterna och en plan över hur eventuella terrängskador ska repareras och området städas efter händelsen.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren har etablerat sig i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller tjänster i Finland berörs näringsidkaren av samma förpliktelser som näringsidkare som etablerat sig i Finland.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Terräng är ett område som inte är en väg och som inte är avsett för trafik. Där får man inte köra motordrivna fordon utan markägarens tillstånd. Om det i terrängen ordnas regelbundna tävlingar eller träningar med motorfordon, ska tillstånd också sökas hos kommunens miljömyndigheter. Tillstånd ska även sökas om en enskild tillställning förväntas medföra betydande olägenheter för bl.a. natur, bosättning, allmän rekreation och fiske.

Tillstånd behövs inte om området redan har miljötillstånd eller om områdets ändamål enligt detaljplanen uttryckligen är att använda motorfordon.

Servicen tillhandahålls av

Raumo

Ansvarig för tjänsten

Raumo
Ansvarig för texten: Raumo
Uppdaterad: 16.3.2023