suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Gödselbehandling och lagring

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Den kommunala miljövårdsmyndigheten ska underrättas om undantag i volymen på en lagringsplats för kreaturgödsel. Anmälan görs i tjänsten Lupapiste.fi.

Statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling (s.k. Nitratförordningen, 1250/2014) trädde i kraft 1.4.2015.

Med förordningen regleras bl.a. användning av kemisk och organisk gödsel (spillning, organiska ...

Gör så här

Vid avvikelse från volymen för en lagringsplats för kreaturgödsel ska en skriftlig anmälan göras till den kommunala miljövårdsmyndigheten. Anmälan kan göras i tjänsten Lupapiste.fi.


Giltighetstid

Enligt förordningen

Servicen tillhandahålls av

Sibbo kommun

Ansvarig för tjänsten

Sibbo kommun
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 1.10.2021