suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kangasala

Tillstånd enligt sjötrafiklagen

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Kangasala
  • Offentlig tjänst

För återkommande eller permanent anordnande av tävlingar, övningar eller andra evenemang med motordrivna fordon på samma vattenområde ska tillstånd sökas hos den kommunala miljövårdsmyndigheten. Tillstånd behövs dock inte för ett område som i detaljplanen har reserverats för detta ändamål eller för ett område som har beviljats miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (527/2014). Tillstånd ska också ...

Gör så här

Bifoga till tillståndsansökan en karta över verksamhetsområdet, skriftligt samtycke av vattenområdets delägare, en utredning om säkerhetsaspekterna och en plan för städning eller annan iståndsättning av området efter evenemanget.

Ansök om tillstånd enligt sjötrafiklagen via den elektroniska tjänsten Lupapiste.fi. Logga in i tjänsten med bankkoder.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.

För alla tävlingar eller träningar med motordrivna fordon krävs i allmänhet tillstånd från stadens miljövårdsmyndighet. Tillstånd behövs om evenemanget ordnas upprepade gånger eller regelbundet.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Tävlingar eller träningar med motorbåtar eller andra motordrivna farkoster kräver i allmänhet tillstånd av den kommunala miljövårdsmyndigheten. Om evenemanget är förlagt till flera kommuner behandlas tillståndsansökan av NTM-centralen. Tillstånd ska sökas om händelsen är återkommande eller regelbunden. Tillstånd ska även sökas för en enskild tillställning om den förväntas medföra betydande olägenheter för naturen, övriga omgivningen, bosättning, allmän rekreation och fisket.

Tillstånd enligt sjötrafiklagen behövs inte om verksamheten redan har miljötillstånd eller om områdets ändamål enligt planen uttryckligen är sådan verksamhet.

Servicen tillhandahålls av

Kangasala

Ansvarig för tjänsten

Kangasala
Ansvarig för texten: Kangasala
Uppdaterad: 23.1.2023