suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kangasala

Tillstånd enligt terrängtrafiklagen

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Kangasala
  • Offentlig tjänst

Terräng är ett område som inte är en väg och som inte är avsett för trafik. Terräng utgörs också av isbelagda vattenområden. Där får man inte köra motordrivna fordon utan markägarens tillstånd. Om det i terrängen ordnas regelbundna tävlingar eller träningar med motorfordon, ska tillstånd också sökas hos stadens miljömyndigheter. Tillstånd ska också sökas om en enskild händelse kan väntas medföra b ...

Gör så här

Bifoga till tillståndsansökan en karta över verksamhetsområdet, markägarens skriftliga samtycke, en utredning om säkerhetsaspekterna och en plan över hur eventuella terrängskador ska repareras och området städas efter händelsen.

Tillstånd söks via den elektroniska tjänsten Lupapiste.fi.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren har etablerat sig i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller tjänster i Finland berörs näringsidkaren av samma förpliktelser som näringsidkare som etablerat sig i Finland.

Du kan ansöka om tillstånd via den elektroniska tjänsten Lupapiste.fi. Man loggar in i tjänsten med bankkoder.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Terräng är ett område som inte är en väg och som inte är avsett för trafik. Där får man inte köra motordrivna fordon utan markägarens tillstånd. Om det i terrängen ordnas regelbundna tävlingar eller träningar med motorfordon, ska tillstånd också sökas hos kommunens miljömyndigheter. Tillstånd ska även sökas om en enskild tillställning förväntas medföra betydande olägenheter för bl.a. natur, bosättning, allmän rekreation och fiske.

Tillstånd behövs inte om området redan har miljötillstånd eller om områdets ändamål enligt detaljplanen uttryckligen är att använda motorfordon.

Servicen tillhandahålls av

Kangasala

Ansvarig för tjänsten

Kangasala
Ansvarig för texten: Kangasala
Uppdaterad: 23.1.2023