suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kangasala

Anmälan om exceptionell situation enligt miljöskyddslagen

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Kangasala
  • Offentlig tjänst

En plötslig förorening av miljön eller en risk för detta ska utan dröjsmål anmälas till myndigheten. Situationen kan orsakas av en olycka, oförutsedd produktionsstörning, rivningsarbete eller annat. Utsläpp av fasta ämnen, vätskor eller gaser, avfall eller till exempel radioaktivitet kan orsaka förorening eller fara.

Gör så här

Om verksamheten grundar sig på tillstånd av en statlig myndighet ska du göra en anmälan till den myndighet som beviljat tillståndet. I annat fall ska du göra en anmälan till kommunens miljömyndighet. Gör också en anmälan om situationer som inte kräver tillstånd.

Om en exceptionell situation orsakar plötslig fara för befolkningen, ska detta omedelbart anmälas till den kommunala miljövårdsmyndigheten eller nödcentralen. Därefter ska du förbereda dig på ett snabbt samarbete med myndigheten för att få kontroll över situationen.

Anmälan ska göras via den elektroniska tjänsten Lupapiste.fi. Man loggar in i tjänsten med bankkoder.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren har etablerat sig i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller tjänster i Finland berörs näringsidkaren av samma förpliktelser som näringsidkare som etablerat sig i Finland.

En plötslig förorening av miljön eller en risk för detta ska utan dröjsmål anmälas till myndigheten. Anmälningsskyldigheten gäller också vid situationer som inte kräver tillstånd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Plötslig miljöförstöring eller risk för sådan ska utan dröjsmål anmälas till kommunens miljöskyddsmyndighet eller nödcentralen. Situationen kan orsakas av en olycka, oförutsedd produktionsstörning, rivningsarbete eller annat.

Servicen tillhandahålls av

Kangasala

Ansvarig för tjänsten

Kangasala
Ansvarig för texten: Kangasala
Uppdaterad: 23.1.2023