suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Planering av den egna ekonomin

Om du hamnar i betalningssvårigheter, ta först kontakt med fordringsägaren och försök komma överens om betalningstidtabeller och -arrangemang. Om du har frågor kring hanteringen av den egna ekonomin och skötseln av penningärenden kan du kontakta en ekonomi- och skuldrådgivare på din egen bostadsort. Red ut dina inkomster så att du ser hur mycket pengar du kan använda utan att skuldsätta dig. Rättshjälpsbyråernas ekonomi- och skuldrådgivning erbjuder rådgivning i planering och hantering av ekonomin. Banker erbjuder olika sätt att spara och placera.

Krissituationer i den egna ekonomin

Om du inte kan betala din räkning eller ditt lån på utsatt tid, avtala om betalningen. Du få hjälp från ekonomi- och skuldrådgivningen.

Testament

Om du vill att din egendom fördelas på något annat sätt än enligt de principer som fastställs i lagen måste du skriva ett testamente.