suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Testament

Ett testamente är ett dokument i vilket du kan bestämma hur din egendom, det vill säga din kvarlåtenskap, ska fördelas efter din död. 

Man måste inte skriva något testamente. Bara om du vill att din egendom fördelas på något annat sätt än enligt de principer som fastställs i lagen måste du skriva ett testamente.

Ett testamente är ogiltigt om de lagstadgade formkraven inte iakttagits när testamentet upprättats.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Att upprätta ett testamente

Om du vill att din egendom fördelas på något annat sätt än enligt de principer som fastställs i lagen måste du skriva ett testamente.

Återkallelse av testamente och tvister

Tvister kring testamenten avgörs i tingsrätten.