suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Konsumentskydd

Det den vara eller tjänst du köpt är bristfällig ska du först kontakta försäljaren eller serviceleverantören. Om en meningsskiljaktighet inte går att lösa eller det behövs mer information som stöd för ett beslut, får du i första hand hjälp från konsumentrådgivningenFörsäkrings- och finansrådgivningen  FINE ger råd i bank- och försäkringsärenden.Öppnas i ett nytt fönster. Tvister löses i konsumenttvistenämnden, som specialiserat sig på konsumentfrågor.

Information och anvisningar i konsumenträttsliga frågor hittar du på Konkurrens- och konsumentverkets nättjänst.

Konsumentärenden

Ett nätinköp kan oftast returneras. Konsumentrådgivaren hjälper med problem i konsumentärenden, FINE hjälper i bank- och försäkringsfrågor.