suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Beskattning och offentlig ekonomi

Alla som arbetar betalar skatt på sina förvärvsinkomster. Skatt betalas även på kapitalinkomster. Konsumenter betalar mervärdesskatt på de produkter och tjänster de köper, och företagen redovisar mervärdesskatten till staten. Den offentliga ekonomins inkomster kommer från skatter och avgifter, utgifterna huvudsakligen från tjänster som produceras för medborgarna, upprätthållandet av de grundläggande strukturerna i samhället och inkomstöverföringar.

Beskattning

Arbetsgivaren uppbär inkomstskatt på din lön. Du betalar själv skatt på kapitalinkomsterna och din egendom. Du betalar också fordonsskatt för din bil.

Bouppteckning och arv

Bouppteckningen måste ordnas inom tre månader från dödsfallet. Arvsskatt ska betalas på egendom som fås som arv eller utifrån ett testamente.