suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Beskattning

Arbetsgivaren uppbär en inkomstskatt på din förvärvsinkomst enligt innehållningsprocenten på ditt skattekort. Skatteförvaltningen fastställer årligen procenten utifrån dina inkomster tidigare år.

Du ska själv betala skatt på arv, hyresinkomster, försäljningsvinster, avkastning från placeringsverksamhet, fastigheter och värdefulla gåvor du fått. Betala även fordonsskatt på din bil eller ditt övriga fordon.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Personbeskattning

Din arbetsgivare debiterar skatten på dina förvärvsinkomster enligt förskottsinnehållningsprocenten på ditt skattekort.

Beskattning av egendom

Du skall betala skatt bland annat på arv, hyresinkomster, försäljningsvinster, avkastning på placeringsverksamhet, fastigheter och värdefulla gåvor.

Beskattning av fordon

Fordonsskatt betalas för alla bilar som finns införda i Finlands fordonsregister. På bilar som importeras till Finland betalas bilskatt.