suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Beskattning av egendom

Du skall betala skatt till Skatteförvaltningen bland annat på arv, hyresinkomster, försäljningsvinster, avkastning på placeringsverksamhet, fastigheter och värdefulla gåvor.

Hyresinkomster, dividender, försäljningsvinster av aktier samt inkomster av virkesförsäljning beskattas som kapitalinkomst.

Om du får ett arv, betalar du arvskatt. Hur stor arvskatten är beror på arvets storlek och din släktskapsrelation till den som avlidit. Om du får en gåva på över 5000 euro, betalar du gåvoskatt.

Om du äger en fastighet, betalar du fastighetsskatt till kommunen som varje år fastställer en skatteprocent på fastigheterna. När du köper din första bostad, är under 40 år gammal, äger minst hälften av bostaden och bor själv i den, behöver du inte betala någon överlåtelseskatt.


    Vilka tjänster kan jag få?

    Se relaterade tjänster och servicekanaler.
    Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
    Uppdaterad: 4.4.2019