suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Personbeskattning

Kom ihåg!

  • se till att din förskottsinnehållningsprocent är rätt
  • anmäl eventuella ändringar i din skattedeklaration i tid.

Om du jobbar och får lön, debiterar din arbetsgivare skatten på dina löneinkomster enligt förskottsinnehållningsprocenten på ditt skattekort. Skatteförvaltningen räknar skatteprocenten utifrån dina inkomster året innan.

Du kan söka ändring på skattekortet dvs. i skatteprocenten i Skatteförvaltningens webbtjänst MinSkatt, per telefon eller vid skattebyråerna. Om du vill höja din skatteprocent räcker det att meddela en ny procentsats till din arbetsgivare.

Årlig skattedeklaration

Skatteförvaltningen skickar varje år en förhandsifylld skatteblankett till alla som har fyllt 16 år. Om du märker något att ändra eller tillägga på blanketten, ska du lämna uppgifterna till Skatteförvaltningen inom utsatt tid.

Du kan anmäla ändringar på nätet eller per post. En del av uppgifterna kan du anmäla på förhand i MinSkatt.

Skatteavdrag

Du kan få avdrag i beskattningen bland annat på grund av kostnader i anslutning till arbetet, en extra lägenhet som behövs för arbetet och utomstående tjänster som du har köpt till hushållet.

Du behöver inte bifoga kvitton till skattedeklarationen, men du skall ändå förvara alla verifikationer som anknyter till beskattningen i minst sex år efter skatteårets utgång.

Om du finsk medborgare och flyttar utomlands, lönar det sig att reda ut skattefrågor i förväg på din egen skattebyrå.


    Vilka tjänster kan jag få?

    Se relaterade tjänster och servicekanaler.
    Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
    Uppdaterad: 18.1.2019