suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Beskattning av fordon

Betala fordonsskatt till Transport- och kommunikationsverket (Traficom)

Fordonsskatt ska betalas för fordon som antecknats i trafik- och transportregistret.

Skatten består av en grundskatt och en drivkraftsskatt. Du betalar endast grundskatten för bensindrivna fordon. En drivkraftsskatt uppbärs för fordon som drivs med andra bränslen eller krafter.

Traficom skickar i regel fordonsskattsedeln till dig en gång per år, antingen elektroniskt eller per post. Betala fordonsskatten antingen helt eller i rater enligt anvisningarna på skattsedeln.

Du kan granska skatteuppgifterna för ditt fordon och betala skatten i Traficoms tjänst Mina e-tjänster.

Om du inte betalar fordonsskatten senast på förfallodagen får du inte köra fordonet i trafiken.

Efter- och tilläggsskatt av fordonsskatt

En avställd eller oregistrerad bil får inte användas i trafik förutom i separat nämnda undantagsfall. Missbruk leder till efter- och tilläggsskatt.

Tilläggsskattens belopp är fem gånger den fordonsskatt som beräknas för en period av tolv månader, dock minst 1 000 euro. Därutöver debiteras en efterskatt av fordonsskatt på 10 euro.

När du importerar ett fordon från utlandet, kom ihåg att betala skatter och vid behov också tull

Om du köper ett fordon i utlandet och avser använda det i Finland ska du betala bilskatt till Skatteförvaltningen.

Om du köper ett nytt fordon från ett EU-land och hämtar det till Finland, måste du även betala moms på inköpet till Finland. Betala momsen till Skatteförvaltningen samtidigt med bilskatten.

Om du hämtar ett fordon från ett land utanför EU, måste du deklarera fordonet till Tullen i samband med att fordonet hämtas in i landet. För fordon från land utanför EU betalar du bilskatten som vanligt till Skatteförvaltningen och tull och moms till Tullen.

Betalning av bilskatt när fordonets konstruktion eller användningssyfte ändras

Du kan bli tvungen att betala extra bilskatt, om fordonets konstruktion eller användningssyfte ändras efter den första registreringen. Denna eventuella extra skatt betalas till Traficom.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 24.10.2019