suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Beskattning av fordon

Fordonsskatt ska betalas för person-, paket- och lastbilar som antecknats i trafik- och transportregistret, det vill säga fordon i kategori M och N. Fordonsskatten betalas till Transport- och kommunikationsverket Traficom.

När du importerar ett fordon till Finland måste du betala bilskatt till Skatteförvaltningen. Bilskatt ska också betalas om bilens konstruktion eller användningsändamål ändras efter den första registreringen på ett sätt som påverkar beskattningen. Då betalas skatten till Traficom.

Betala fordonsskatt till Traficom.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 4.6.2021