suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Beskattning av fordon

Betala fordonsskatt till Transport- och kommunikationsverket (Traficom)

Fordonsskatt ska betalas för alla fordon som har registrerats i Finlands fordonsregister.

Skatten består av en grundskatt och en drivkraftsskatt. Du betalar endast grundskatten för bensindrivna fordon. En drivkraftsskatt uppbärs för fordon som drivs med andra bränslen eller krafter.

Traficom skickar i regel fordonsskattsedeln till dig en gång per år, antingen elektroniskt eller per post. Betala fordonsskatten antingen helt eller i rater enligt anvisningarna på skattsedeln.

Du kan granska skatteuppgifterna för ditt fordon och betala skatten i Traficoms tjänst Mina e-tjänster.

Om du har lämnat skatten obetald, får du inte framföra fordonet i trafiken.

Kom ihåg skatter och tullavgifter när du hämtar ett fordon från utlandet

Om du köper ett fordon från utlandet, måste du betala bilskatt för den till Skatteförvaltningen.

Om du köper ett nytt fordon från ett EU-land och hämtar det till Finland, måste du även betala moms på inköpet till Finland. Betala momsen till Skatteförvaltningen samtidigt med bilskatten.

Om du hämtar ett fordon från ett land utanför EU, måste du deklarera fordonet till Tullen i samband med att fordonet hämtas in i landet. För fordon från land utanför EU betalar du bilskatten som vanligt till Skatteförvaltningen och tull och moms till Tullen.

Bilskatten har redan betalats för fordon som är registrerade i Finland. Du kan dock bli tvungen att betala extra bilskatt, om fordonets konstruktion eller användningsändamål ändras efter den första registreringen. Denna eventuella extra skatt betalas till Traficom.

    Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion

    Vilka tjänster kan jag få?

    Se relaterade tjänster och servicekanaler.
    Uppdaterad: 6.2.2019