suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Konkurrens- och konsumentverket

Konsumentrådgivning

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Konsumentrådgivningen erbjuder metoder för att utreda små eller stora problem som en konsument har vid handeln med en vara eller tjänst. Konsumentrådgivningen kan ta upp ärendet för närmare utredning om det finns rättsliga grunder för detta och förlika tvisten mellan konsumenten och näringsidkaren.

Konsumentrådgivningen

• ger konsumenter och företag information om konsumentens rättigheter och sk ...

Gör så här

Du kan utreda ditt ärende vid konsumentrådgivning så smidigt som möjligt när du går vidare i följande ordning:

  1. Gör en reklamation till företaget: Ta alltid först kontakt med det företag hos vilket du har handlat. Gör en reklamation så fort som möjligt efter att du har upptäckt ett fel och försök förhandla om en lämplig ersättning eller annan lösning. Lämna ditt krav skriftligt.

För att göra reklamationen till ett företag kan du ta hjälp av Reklamationstjänsten. Kom ihåg att skicka reklamationen till företaget.

2. Kontakta konsumentrådgivningen: Om din reklamation till företaget inte ger önskat resultat, kontakta konsumentrådgivning. Konsumentrådgivningen ger avgiftsfritt vägledning och medlingshjälp i tvister.

Du får snabbast kontakt med rådgivningen per telefon. Du kan kontakta konsumentrådgivningen också elektroniskt med en kontaktblankett.

För vem och på vilka villkor

Konsumentrådgivningen är avsedd för personer i konsumentställning, som har köpt varor eller tjänster för sitt eget eller sin familjs bruk och betalar dem själva, inte för ett företags eller en firmas räkning.

Tjänsten tillhandahålls till personer med hem- eller boningsort i Finland eller i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Inom konsumentrådgivningen behandlas inte:

• tvister i anslutning till handel mellan privatpersoner

• tvister mellan näringsidkare

• tvister mellan bostadsaktiebolag och boende

• värdepappers- och aktieaffärer

• ärenden som gäller statens och kommunens tjänster.

Servicen tillhandahålls av

Konkurrens- och konsumentverket

Ansvarig för tjänsten

Konkurrens- och konsumentverket
Ansvarig för texten: Konkurrens- och konsumentverket
Uppdaterad: 11.8.2023