suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Konkurrens- och konsumentverket

Organisation

Alternativt namn KKV

Bättre fungerande marknader – mer medvetna konsumenter

Konkurrens- och konsumentverket säkerställer att marknaden fungerar så effektivt och rättvist som möjligt till förmån för samhällsekonomin och konsumenterna.

Konsumentombudsmannen vid KKV övervakar att konsumentskyddslagstiftningen följs. Tillsynen är i synnerhet inriktad på marknadsföring och avtalsvillkor. KKV erbjuder konsumenter och företag information och anvisningar som förebygger problem.

Verket ingriper i karteller och företagsförvärv för att priserna inte ska stiga eller kvaliteten sjunka till nackdel för kunderna. KKV ser också till att offentliga samfund i sin näringsverksamhet inte utnyttjar ogrundade konkurrensfördelar som beror på deras ställning och på så sätt åsidosätter effektivare konkurrenter från marknaden eller förhindrar marknadsreformer. Dessutom ser verket till att våra gemensamma skattemedel används så effektivt som möjligt genom att övervaka att offentlig upphandling konkurrensutsätts på ett öppet och rättvist sätt.

KKV:s mångsidiga sakkunskap bygger på forskning och kännedom om marknaden. Med hjälp av våra analyser kan beslutsfattarna beakta den inverkan olika alternativ har på marknadens funktion samt på konsumenternas och företagens ställning.

Vilka tjänster kan jag få?

Bekanta dig med organisationens servicekanaler

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.