suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Konkurrens- och konsumentverket

Alternativt namn KKV

Konkurrens och konsumentverket (KKV) arbetar för att trygga en välfungerande marknad. KKV övervakar efterlevnaden av konkurrensbestämmelserna och lagstiftningen om konsumentskydd, gör utredningar som gäller konkurrens och konsumentskydd och bidrar till utvecklingen av lagstiftningen genom initiativ och utlåtanden.

Målet är en sund och väl fungerande marknad, där företag och andra verksamhetsutövare agerar ansvarsfullt och tar hänsyn även till konsumenternas intressen.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Fågelviksgränden 2

00530 Helsingfors

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 2502067-3

Nätfakturauppgifter
Nätfakturaadress (EDI-kod) :
003725020673
Förmedlarkod:
E204503
Telefon
+358 295536902 
(lna/msa)

Webbsida
Konkurrens- och konsumentverket
www.kkv.fi/svÖppnas i ett nytt fönster.

Postadress

PL 5

00531 Helsingfors