suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Konkurrens- och konsumentverket

Registrering av leverantörer av kombinerade resetjänster som är skyldiga att ställa säkerhet

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Enligt lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster ska näringsidkare som tillhandahåller resor för vilka de tar betalt på förhand eller som omfattar transport ställa säkerhet hos Konkurrens- och konsumentverket (KKV) för att täcka risken för insolvens. Att ställa säkerhet innebär att man registrerar sig i KKV:s säkerhetsregister.

Om en resa ställs in på grund av att näringsidkaren har blivit insolvent används säkerheten för att ersätta de betalningar som resenärerna har betalat på förhand. I händelse av insolvens ansvarar KKV för resenärernas hemtransporter och återbetalningen av betalningar.

Skyldigheten att ställa säkerhet omfattar såväl researrangörer som ”aktörer som underlättar anskaffning av sammanlänkade researrangemang” enligt lagen. De sistnämnda är inblandade då olika resetjänster anlitas genom individuella avtal men tillsammans utgör en sammanhängande service.

KKV övervakar att den säkerhet som näringsidkare ställer är tillräcklig. Varje näringsidkare ska rapportera regelbundet, minst en gång om året, om sin

verksamhet till KKV, och göra det omedelbart om verksamheten är på väg att förändras på ett sätt som påverkar säkerheten.

Gör så här

Läs mer om hur du registrerar dig i säkerhetsregistret på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats.

För vem och på vilka villkor

Skyldigheten att ställa säkerhet och registrera sig uppkommer när resan (en kombination av minst två resetjänster) varar minst 24 timmar eller inbegriper en övernattning och något av följande uppfylls:

  • du debiterar en anmälningsavgift och/eller slutbetalning på förhand
  • resan omfattar transport av resenärer
  • du säljer presentkort som berättigar till införskaffande av kombinerade resetjänster
  • du är återförsäljare åt en researrangör med säte utanför EU eller EES

Tjänsten är avgiftsbelagd.

KKV debiterar en årlig tillsynsavgift av aktörerna i registret. Tillsynsavgiften skickas som en egen faktura. Avgiftens storleksklass bestäms baserat på föregående års största kalkylerade säkerhetsbelopp.


Tidsfrist

Du ska göra registreringsanmälan hos Konkurrens- och konsumentverket innan du börjar sälja kombinerade resetjänster.

Handläggningstid

Handläggningstiden för registreringsansökan är 2–6 veckor. En noggrant ifylld ansökan gör att ärendet kan handläggas snabbare. Kom ihåg att skicka in de bilagor som begärs.

Giltighetstid

Registreringen är i kraft tills vidare. Anmälan om nedläggning av verksamheten ska undertecknas av en revisor även om man inte är revisionsskyldig.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster (921/2017)

Lagen om kombinerade resetjänster (901/2017)

Lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster (922/2017)

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKonkurrens- och konsumentverket
Ansvarig för tjänstenKonkurrens- och konsumentverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Konkurrens- och konsumentverket
Uppdaterad: 17.12.2019