suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Konkurrens- och konsumentverket

Skicka via formulär tips om kartell eller annan konkurrensbegränsning

  • E-tjänst

Berätta oss med ett elektroniskt formulär ifall du misstänker att:

  • företag som konkurrerar med varandra har kommit överens om priser eller delat upp marknaden eller kunderna mellan sig (kartell)
  • ett företag med dominerande ställning missbrukar sitt marknadsinflytande
  • ett distributionsavtal mellan företag begränsar konkurrensen på marknaden utan grund.

Betjäningstider

måndag-fredag 8.00–16.15

Tjänster

Ansvarig för texten: Konkurrens- och konsumentverket
Uppdaterad: 9.8.2022