suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Konkurrens- och konsumentverket

Att göra en anmälan till konsumentombudsmannen

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

En anmälan om osaklig marknadsföring eller orimliga avtalsvillkor kan göras till konsumentombudsmannen med hjälp av ett webbformulär. Anmälningarna lagras i KKV:s datasystem och de används i konsumentombudsmannens övervakningsarbete. Anmälningar besvaras inte personligen.

Konsumentombudsmannen behandlar i regel inte enskilda tvistemål, där konsumenten ansöker om kompensation för en defekt vara el ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Vem som helst kan göra en anmälan till konsumentombudsmannen om ett ärende gällande konsumentens rättsliga ställning. Anmälan kan göras med namn och kontaktinformation eller anonymt.

Bland de ärenden som anmälts väljer konsumentombudsmannen som föremål för tillsynsåtgärder de ärenden som är av stor betydelse för konsumenterna eller som kan antas att oftast medför problem i konsumenternas ställning. Konsumentombudsmannens tillsyn fokuserar särskilt på marknadsföringens, avtalsvillkorens och indrivningens lagenlighet.

Det främsta syftet med konsumentombudsmannens verksamhet är att få företag att ge upp sina lagstridiga tillvägagångssätt eller ändra på dem frivilligt.

Servicen tillhandahålls av

Konkurrens- och konsumentverket

Ansvarig för tjänsten

Konkurrens- och konsumentverket
Ansvarig för texten: Konkurrens- och konsumentverket
Uppdaterad: 8.3.2022