suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Konkurrens- och konsumentverket

Tillsynen över företagsförvärv på webbplatsen

  • Webbsida

Slutgiltiga beslut som fattats i samband med tillsynen över företagsförvärv publiceras på KKV:s webbplats inom cirka 1–2 veckor efter beslutet. Affärshemligheter och eventuella andra sekretessbelagda ...

Läs mer

Basuppgifter

Ansvarig organisation Konkurrens- och konsumentverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Konkurrens- och konsumentverket
Uppdaterad: 10.7.2020