suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Konkurrens- och konsumentverket

Konsumentrådgivning (för företag)

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Konsumentrådgivningen ger handledning i såväl stora som små konsumenträttsliga problem mellan konsumenter och företag. Vi tillhandahåller tydliga spelregler och hjälper att hitta lösningar i tvister.

Företag kan kontakta konsumentrådgivningen vid tvister mellan konsument och företag gällande en enskild vara eller tjänst. Rådgivningen ger information om bland annat kreditering av fel, avtal och be ...

Gör så här

Du kan utreda ditt ärende vid konsumentrådgivningen så smidigt som möjligt när du går vidare i följande ordning:

  1. Sök först svar på situationen på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats, som innehåller heltäckande information om konsumentens rättigheter.

2. Om du inte får klarhet i ärendet, kontakta konsumentrådgivningen. Vänligen ta fram dina papper beträffande ärendet så att du har dem till hands när du ringer konsumentrådgivningen.

Du kan kontakta konsumentrådgivningen också elektroniskt med en kontaktblankett. Rådgivningen besvarar en elektronisk kontakt per telefon senast inom fem vardagar. Svaret får du i regel per telefon. Konsumentrådgivarnas telefonnummer börjar med 029. Uppringaren kan även synas såsom “anonym uppringare”.

För vem och på vilka villkor

Konsumentrådgivningen behandlar inte

- tvister i anslutning till handel mellan privatpersoner

- tvister mellan näringsidkare

- tvister mellan bostadsaktiebolag och boende

- värdepappers- och aktieaffärer

- ärenden som gäller statens och kommunens tjänster

Servicen tillhandahålls av

Konkurrens- och konsumentverket

Ansvarig för tjänsten

Konkurrens- och konsumentverket
Ansvarig för texten: Konkurrens- och konsumentverket
Uppdaterad: 8.3.2022