suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Konkurrens- och konsumentverket

Rådgivning för företag i konsumenträttsliga ärenden

  • Webbsida

Konsumenträttsrådgivare hjälper:

  • i tvister som gäller varor eller tjänster, där parterna är en konsument och ett företag. Rådgivningen ger information bland annat om kompensation av fel och om spelregler i anslutning till avtal och betalning.
  • på konsumenträttsliga frågor om tillämpning av lagar som gäller marknadsföring och avtalsvillkor.

Obs! Konsumentmyndigheterna löser inte tvister mellan ...

Tjänster

Ansvarig för texten: Konkurrens- och konsumentverket
Uppdaterad: 8.3.2022