suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Flyttning

Det kan behövas olika tillstånd för att komma till och vistas i Finland, beroende på vilket land man är medborgare i och vad syftet med ankomsten till landet är. Personer som flyttat till Finland från utlandet kan under vissa förutsättningar ha rätt till den finländska sociala tryggheten. Arbets- och näringsministeriet ansvarar för integrationen av invandrare. Utöver myndigheterna sysslar även organisationer med arbete för invandrare och integration.

En flytt till utlandet regleras av avtal mellan länderna. En flytt till utlandet och även en tillfällig, över 3 månader lång vistelse i utlandet ska alltid anmälas till FPA.

Kom ihåg att göra flyttanmälan om du är finländsk medborgare och flyttar till utlandet för mer än tre månader eller om du återvänder till Finland.

Du får praktiska råd och information från portalen Your Europe när du planerar att flytta till ett annat EU-land eller om du redan bor någon annanstans än i Finland.

Flyttanmälan

Gör flyttanmälan, då du flyttar från en bostad till en annan eller bor på en annan adress längre än tre månader.

Som invandrare i Finland

Praktisk information för invandrare.