suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Rättegång och brottmål

En brottsanmälan görs till polisen. Utifrån en förundersökning avgör åklagaren om åtal ska väckas. Domstolarna avgör tviste- och brottmål. De är oberoende och förbinds endast av gällande lag. Tingsrättens beslut kan överklagas till hovrätten. Domstolarna ger inte råd i advokatärenden. Privata advokat- och juristbyråer tillhandahåller sina tjänster mot en avgift.

Rättegång

Tingsrättens avgöranden kan överklagas hos hovrätten. Ändring I hovrättens avgöranden kan sökas hos högsta domstolen om den beviljar besvärstillstånd.