suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Digistöd och förvaltningstjänster

Olika aktörer ger rådgivning i hur den offentliga förvaltningens tjänster används och hur ärenden anhängiggörs. Myndigheterna och kommunerna betjänar medborgarna på sina kontor och via sina egna kundservicekanaler. Medborgarrådgivningen är en rådgivningstjänst som stöder myndigheternas och kommunernas egna rådgivningstjänster. 

Digistöd för att uträttande av ärenden och användande av utrustning

Via digistödet kan du få råd och hjälp i användningen av enheter eller tjänster.

Så här fungerar den offentliga förvaltningen

Finlands förvaltningsstruktur består av statens högsta förvaltningsorgan, domstolarna och den övriga offentliga förvaltningen.