suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Arbetslöshetskassan Aaria

Alternativt namn Aaria

Arbetslöshetskassan Aaria betalar dagpenning till sina medlemmar under arbetslösheten, permittering eller under arbetskraftspolitiska perioder och alterneringsersättning under alterneringsledigheten.

Dessutom betalar kassan rörlighetsunderstöd vilkets mening är att stöda man ta emot arbete även längre från.

Kontaktuppgifter

E-post
asiakaspalvelu@aariakassa.fi

Besöksadress
Semaforbron 8 B
00520 Helsingfors

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 0288774-1

Telefon
måndag 9-12, tisdag 12-14, onsdag och torsdag 9-12.
+358 207655900 
Samtalet är avgiftsbelagt.

Postadress
Semaforbron 8 B
00520 Helsingfors