suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Arbets- och näringsministeriet

Kontaktuppgifter

Besöksadress
Alexandersgatan 4
00170 Helsingfors

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 2160307-0

Webbsida
Arbets- och näringsministeriet hemsida
tem.fi/sv/framsida

Postadress
PL32
00023 Statsrådet