suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsministeriet

Anmälan om brott mot samarbetslagarna

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

En anmälan om brott mot samarbetslagarna kan fritt formuleras till samarbetsombudsmannen. Anmälan ska dock innehålla åtminstone följande uppgifter:

  1. anmälarens namn och kontaktuppgifter
  2. arbetsgivarens samt vd:s, personalansvarigs eller motsvarande persons namn och kontaktuppgifter
  3. en beskrivning av händelsen.

Skicka in anmälan antingen per e-post till yhteistoiminta-asiamies(a)tem.fi eller per post till Samarbetsombudsmannen kontor, Arbets- och näringsministeriet, PB 32 00023 STATSRÅDET.

Anmälarens identitet samt information om en eventuell övervakningsåtgärd på basis av anmälan ska vara sekretessbelagd. Utan samtycke kan anmälarens identitet endast meddelas till en polismyndighet för att utreda ett misstänkt brott.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSamarbetsombudsmannens byrå
Ansvarig för tjänstenArbets- och näringsministeriet
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsministeriet
Uppdaterad: 29.12.2020