suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsministeriet

Bokföringsnämndens webbplats

  • Webbsida

På denna sida hittar du information om bokföringsnämnden, dess uppgifter, sammanställning och verksamhetssätt.

Tjänster

Ansvarig för texten: Arbets- och näringsministeriet
Uppdaterad: 12.1.2023