suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsministeriet

Bokföringsnämndens allmänna anvisningar

  • Webbsida

På denna sida hittar du bokföringsnämndens allmänna anvisningar. Bokföringsnämndens allmänna anvisningar gäller mer omfattande ärendehelheter än utlåtanden på enskilda ansökningar. De allmänna anvisni ...

Basuppgifter

Ansvarig organisation Arbets- och näringsministeriet
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsministeriet
Uppdaterad: 3.1.2022