suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsministeriet

Bokföringsnämndens allmänna anvisningar

  • Webbsida

På denna sida hittar du bokföringsnämndens allmänna anvisningar. Bokföringsnämndens allmänna anvisningar gäller mer omfattande ärendehelheter än utlåtanden på enskilda ansökningar. De allmänna anvisni ...

Läs mer


Basuppgifter

Ansvarig organisation

Arbets- och näringsministeriet

Tjänsten erbjuds på

finska, svenska

Ansvarig för texten: Arbets- och näringsministeriet
Uppdaterad: 1.2.2019