suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsministeriet

Arbetslivsbarometern

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Arbets- och näringsministeriet producerar årligen en arbetslivsbarometer som beskriver det finländska arbetslivet på arbetsplatserna. Undersökningen ger en aktuell bild bland annat om hur arbetet är organiserat, arbetstids- och lönesystem, lärande i arbete och påverkansmöjligheter, arbetets intensitet, arbetsmiljö och arbetsatmosfär.

Med barometern utreds arbetstagarnas syn på sitt arbete. I intervjuer med löntagare frågas varje år till exempel:

  • hur arbetet är organiserat
  • arbetstids- och lönesystemen
  • inlärning i arbetet och påverkansmöjligheterna
  • förekomsten av diskriminering, trakasserier och våld på arbetsplatserna
  • arbetsförmågan och hälsan samt om
  • utsikterna på arbetsmarknaden

Preliminära resultat publiceras i början av året och slutrapporten på hösten. Råmaterialet från undersökningen kan användas för forskning, studier och undervisning. Arbetslivsbarometern har gjorts varje år sedan år 1992.

Gör så här

På arbets- och näringsministeriets webbplats kan färdiga rapporter från arbetslivsbarometern laddas ned. Materialet från arbetslivsbarometern är tillgängligt för forskning, studier och undervisning på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkivs webbplats.

Hela rapporten är tillgänglig på finska, sammanfattningarna översätts till engelska och svenska.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avArbets- och näringsministeriet
Ansvarig för tjänstenArbets- och näringsministeriet
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsministeriet
Uppdaterad: 11.1.2022