suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Webbsida

Arbets- och näringsministeriets Publikationer-webbplats

Ansvarig organisation: Arbets- och näringsministeriet
Språk: finska, svenska, engelska

På denna sida kan du söka bl.a. arbets- och näringsministeriets publikationer från och med år 2015. Även äldre publikationer och alla broschyrer hittas här.


I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som denna webbsida är relaterad till.