suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsministeriet

Arbetsförmedlingsstatistikens informationstjänst

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

I arbetsförmedlingsstatistiken hittar du statistiska uppgifter om TE-byråernas kundregister. Centrala uppgifter som statistikförs är uppgifter om registrerade arbetssökande, speciellt arbetslösa arbetssökande samt tjänster för arbetslösa arbetssökande. I Arbetsförmedlingsstatistiken hittar du dessutom statistik över lediga jobb som meddelats till TE-byråerna. Du får tillgång till föregående månads statistik i slutet på nästa månad. I statistik som uppgörs tre gånger år hittar du uppgifter om till exempel tjänsternas verkningsfullhet, det vill säga hurdan situation de som tagit del av tjänster har tre månader efter tjänsten. I statistik som uppgörs två gånger per år och en gång per år hittar du däremot ackumulerade uppgifter för hela perioden ifråga. I fråga om alla statistiska uppgifter ges många klassificeringar, såsom region, åldersgrupp, kön, yrke och utbildning. Om statistiken uppgörs publikationer, såsom Sysselsättningsöversikter och årspublikationer också på svenska och engelska.

Gör så här

Använd statistikpublikationerna på webbplatsen för sökning av uppgifter i Arbetsförmedlingsstatistiken såsom Sysselsättningsöversikter och årspublikationer och Statistikdatabasen StatFin. Om du inte hittar det du söker i statistikpublikationerna eller statistikdatabasen kan du ställa en fråga per e-post: tyonvalitystilasto@tem.fi Enstaka uppgifter får du tillgång till avgiftsfritt i nämnda servicekanaler. Om information begärs i stor omfattning och regelbundet debiteras avgifter i enlighet med den arbetstid som används.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avArbets- och näringsministeriet
Ansvarig för tjänstenArbets- och näringsministeriet
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsministeriet
Uppdaterad: 22.1.2021