suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation: Arbets- och näringsministeriet

Att söka sig till EURES-nätverket

  • Utskrivbar blankett
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Medlem och samarbetspartner i Eures-nätverket kan bli alla företag och organisationer inom tredje sektorn, som ansöker och godkänns till Eures-nätverket.

Du kan ansöka om att bli en tjänsteproducent i EURES-nätverket genom att fylla i den bifogade blanketten. Lämna in den ifyllda blanketten till arbets- och näringsministeriet (Arbets- och näringsministeriet, PB 32, 00023 Statsrådet). Ansökan kan inlämnas löpande och avgiftsfritt. Handläggningstiden är i genomsnitt 2 veckor.

Blankettens leveransuppgifter

Arbets- och näringsministeriet

PB 32

00023Statsrådet