suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsministeriet

Problemlösningstjänsten SOLVIT

 • Tjänst
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst

SOLVIT är en avgiftsfri elektronisk tjänst för medborgare och företag. Den hjälper till med problem angående EU-rätter. Nätverket SOLVIT kan hjälpa till om en EU-medborgare eller ett företag i ett EU området hamnar i svårigheter med ett annat medlemslands myndigheter som felaktigt tillämpar EU-lagar. SOLVIT informerar myndigheterna vilka rättigheter den som anländer från ett annat EU-land har och ...

Gör så här

Fyll i blanketten i SOLVIT-tjänstens Kom i håg följande i din utfrågan:

 • Ge en konkret problembeskrivning.
 • Vilken fordring eller författning är i bakgrunden (om du vet)?
 • Vilken myndighet är ansvarig?
 • Vilka är myndighetens motiveringar?
 • Andra tidigare kontakter eller diskussioner om ärendet.
 • Bifoga ett myndighetsbeslut som du mottagit eller annat väsentligt dokumentmaterial.

Om du inte vet ifall det är frågan om en inrikesmarknadsförseelse kan du utreda detta i tjänsten Ditt Europa (http://europa.eu/youreurope/index.htm).

För vem och på vilka villkor

Tjänsten finns till för:

 • Företag vars verksamhet är i EU området
 • Medborgare i EU-länder, Norge, Island och Schweiz samt deras familjemedlemmar (även äkta makar från tredje länder).

Tjänsten gäller endast problemfall som uppstår när en myndighet bristfälligt eller försenat tillämpar EU:s inremarknadslagstiftning.

 Problemet måste vara gränsöverskridande:

 • Problem i ett annat EU- eller EES-land.
 • Problem i hemlandet när det finns ett gränsöverskridande element inblandat.

Ansvarig för tjänsten

Arbets- och näringsministeriet
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsministeriet
Uppdaterad: 1.2.2023