suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsministeriet

Problemlösningstjänsten SOLVIT

 • Tjänst
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst

SOLVIT är en avgiftsfri elektronisk tjänst för medborgare och företag. Den hjälper till med problem angående EU-rätter. Nätverket SOLVIT kan hjälpa till om en EU-medborgare eller ett företag i ett EU området hamnar i svårigheter med ett annat medlemslands myndigheter som felaktigt tillämpar EU-lagar. SOLVIT informerar myndigheterna vilka rättigheter den som anländer från ett annat EU-land har och hjälper till med att lösa problemfall:

 • Problem angående kränkning av den fria rörlighetens principer (fri rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital).
 • SOLVIT behandlar problem som överskrider staternas gränser och har att göra med felaktig tillämpning av EU-lagstiftningen, där parterna är ett företag eller en medborgare och en nationell myndighet. Förseelser mellan kunden och kundens hemlands myndighet hör inte till SOLVIT-tjänsten.
 • Ärendet behandlas av två SOLVIT-centraler, ditt eget lands enhet, alltså mottagande SOLVIT-centralen och enheten i det land som problemet uppstått i, alltså den ledande SOLVIT-centralen.
 • Behandlingen av ärendet i SOLVIT-tjänsten är inofficiell. Med andra ord är den presenterade lösningen inte bindande, ärendet får inte vara i domstolsförfarande och SOLVIT ersätter inte ett officiellt besvärsförfarande.
 • SOLVIT har använts särskilt inom följande sektorer socialskydd, erkännande av yrkeskompetens (examen), registrering av fordon och körkort, beskattning (MOMS), varors och tjänsters marknadstillträde, placering.
 • Målet är att lösa ärendet inom 10 veckor från att den ledande SOLVIT-centralen har mottagit ärendet för handläggning.
 • Problemen sparas i en databas som upprätthålls av kommissionen.
 • Alla problem behandlas anonymt om kunden så vill. Personuppgifter överlämnas inte till utomstående och de raderas från systemet tre år efter att fallet stängts.

Tjänstens huvudmoment:

 1. Kunden lämnar in utfrågningen med webblanketten som SOLVIT-centralen godkänner för handläggning inom en vecka.
 2. SOLVIT-tjänstens experter strävar efter att utreda utfrågan tillsammans med myndigheterna i ett annat EU-land inom högst 10 veckor.
 3. Du skickas en bekräftelse per e-post när du fått svar på din utfrågan. Utfrågan handläggs i Finlands SOLVIT-central som arbetar i arbets- och näringsministeriet.

Gör så här

Fyll i blanketten i SOLVIT-tjänstens Kom i håg följande i din utfrågan:

 • Ge en konkret problembeskrivning.
 • Vilken fordring eller författning är i bakgrunden (om du vet)?
 • Vilken myndighet är ansvarig?
 • Vilka är myndighetens motiveringar?
 • Andra tidigare kontakter eller diskussioner om ärendet.
 • Bifoga ett myndighetsbeslut som du mottagit eller annat väsentligt dokumentmaterial.

Om du inte vet ifall det är frågan om en inrikesmarknadsförseelse kan du utreda detta i tjänsten Ditt Europa (http://europa.eu/youreurope/index.htm).

För vem och på vilka villkor

Tjänsten finns till för:

 • Företag vars verksamhet är i EU området
 • Medborgare i EU-länder, Norge, Island och Schweiz samt deras familjemedlemmar (även äkta makar från tredje länder).

Tjänsten gäller endast problemfall som uppstår när en myndighet bristfälligt eller försenat tillämpar EU:s inremarknadslagstiftning.

 Problemet måste vara gränsöverskridande:

 • Problem i ett annat EU- eller EES-land.
 • Problem i hemlandet när det finns ett gränsöverskridande element inblandat.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenArbets- och näringsministeriet
Område Hela Finland
Tillgängliga språkengelska, svenska, finska
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsministeriet
Uppdaterad: 10.1.2022